Almere 2.0 is een programma van de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk, dat werkt aan de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere. Dit om bestaande kwaliteiten te versterken en de stad verder te ontwikkelen als een groene, duurzame en levendige stad. Hiervoor zijn 5 programma lijnen ontwikkeld die in deze animatie worden uitgelegd.
Back to Top